Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Het is niet toegestaan deze site of delen daarvan te kopiëren, over te nemen, te wijzigen of anders dan ter kennisname van de hier opgenomen informatie te gebruiken, behoudens voor zover daar schriftelijk en voorafgaand toestemming voor is verleend door het sitebeheer. 

Het is niet toegestaan op deze site afbeeldingen te plaatsen of uitlatingen te doen met een gewelddadig, racistisch, seksueel of een ander aanstootgevend karakter, dit alles aan het sitebeheer van hondenrassen.nl ter beoordeling. Voor zover door het plaatsen van dergelijke mededelingen hondenrassen.nl schade ondervindt, houdt hondenrassen.nl de plaatsende persoon daarvoor aansprakelijk.

De site is bestemd voor het verstrekken van informatie van de gebruiker.
hondenrassen.nl geeft geen garanties met betrekking tot de aard en de inhoud van de informatie/afbeeldingen van de site en is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie/forumtopics of voor de gevolgen van het gebruik daarvan.
Iedere aansprakelijkheid word door hondenrassen.nl uitdrukkelijk afgewezen.
Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site.
Verwijzingen of verbindingen naar andere sites of bronnen die niet eigendom zijn van hondenrassen.nl zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site.
hondenrassen.nl is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze sites of bronnen.
hondenrassen.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, advertenties, producten of andere zaken op dergelijke sites of bronnen of beschikbaarheid.
hondenrassen.nl is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of door het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke sites of bronnen.

Gebruik van het hondenforum:

Nieuw topic openen
- Geef je topic een duidelijke naam, die gelijk aangeeft waar dit topic over gaat
- Beschrijf je probleem duidelijk. Zorg dat andere mensen snappen wat je bedoelt. Geef precies aan wat de situatie is en wat je eventueel al gedaan hebt. De ander kent jouw probleem namelijk niet, dus met meer informatie heb je een grotere kans op een bevredigend antwoord cq. oplossing!
- het is wel prettig als je door middel van een update het verloop laat weten.
- Plaats je nieuwe topic in het juiste hoekje van het forum
- Wanneer men een nieuw topic opent, niet de hele titel in hoofdletters schrijven. En niet veel uitroeptekens gebruiken.

Reageren:
- probeer de topicstarter te helpen met zijn probleem, door duidelijk je mening en/of advies te geven en onderbouw dit ook
- dat een ander niet dezelfde kennis of mening heeft als jij, wil niet per definitie zeggen dat diegene dom is. Dus ook al ben je het niet met diegene eens, reageer met respect
- opbouwende kritiek wordt op prijs gesteld en overwogen, afkrakende kritiek ergert en wordt terzijde gelegd

Let op!
hondenrassen.nl bestaat niet uit medisch specialisten. Antwoorden worden gegeven op basis van ervaring en niet vanuit een medisch oogpunt. Raadpleeg voor zekerheid altijd je dierenarts. Het opvolgen van advies gegeven door gebruikers is geheel op eigen risico.

Forumgedrag
Wellicht kun je voorstellen dat er afspraken nodig zijn. Dit gaat niet alleen over wat wel en niet mag, maar ook over hoe een ieder zich gedraagt.
Misschien dat een aantal regels je wat overdreven in de oren zullen klinken, maar in de praktijk blijkt dit gewoon nodig te zijn.
Bij internet-communicatie gelden in feite dezelfde waarden en normen als in het dagelijkse leven: 'behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden door anderen'. Met andere woorden, toon beleefdheid en respect tegenover de anderen. Het lijkt dan misschien wel dat je met een anonieme computer communiceert, maar aan de andere kant zit er ook een mens van vlees en bloed.
Neem op een leuke manier deel aan het forum, 'binnen het toelaatbare' is iets anders als 'leuk'.
Stuur een pm naar de beheerder als:
- je iets tegen kom dat niet door de beugel kan (op welke manier dan ook). Het is niet de bedoeling dat je in dat topic de zogenaamde wijsneus gaat uithangen, maar dat je de kwestie meldt.
- de regels niet nageleefd worden.
- jij je aan iemand of iets stoort op dit forum
In de titel van de pm: de gebruikersnaam van betreffende persoon/of de topictitel.
In het bericht: de url van het topic waar e.e.a zich voordeed, alsmede je motivatie.
De beheerder zal je pm uiteraard vertrouwelijk behandelen, de kwestie bekijken en passende maatregelen nemen.
Problemen met andere personen worden niet via het forum uitgevochten.
Sowieso is een forum geen geschikte plek ervoor, maar in het verleden is gebleken dat het gauw uit de hand loopt, doordat iedereen zich er mee kan bemoeien, terwijl velen er vaak maar weinig van weten.
Het is niet verplicht, maar voorstellen wordt op prijs gesteld
Als je als nieuw lid op het forum komt en van plan bent om hier regelmatig terug te keren, wordt het op prijs gesteld als jij je voorstelt in het daarvoor bestemde onderdeel.

Reclame
Reclame maken via het forum is niet toegestaan.
Voor leden die minimaal drie maanden lid zijn en minimaal 200 berichten geplaatst hebben wordt er een uitzondering gemaakt.
Wel in beperkte mate, dit ter beoordeling van het beheer.

Algemeen
De beheerders en moderators van dit forum zullen ongewenst materiaal z.s.m. verwijderen. Het is echter onmogelijk om elk bericht op inhoud te controleren. Door in te stemmen met de voorwaarden ( bij de aanmelding op deze site) erken je dat alle berichten op dit forum de meningen van de gebruikers zijn en niet van de beheerders of moderators (behalve bij de berichten die door deze mensen geplaatst zijn). Het beheer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van berichten van gebruikers.
Je zult geen kwetsende, obscene, vulgaire, lasterlijke, haatdragende, bedreigende, discriminerende of seksueel georiënteerde berichten plaatsen. Alvorens berichten te plaatsen heb je kennis genomen van de forumregels/mededelingen en je dient je hieraan te houden. Bij het overtreden van deze voorwaarden of het niet opvolgen van de aanwijzingen van het beheer, kan je toegang tot deze site direct en permanent geblokkeerd worden en zal eventueel je service provider op de hoogte worden gesteld van je gedrag.
In sommige discussies kunnen de gemoederen hoog oplopen. Hierbij beslist de moderator ( cq. beheerder ) of een onderwerp al dan niet gesloten cq. verwijderd wordt. Indien mogelijk zal hieraan vooraf een openbare waarschuwing in het onderwerp zelf geplaatst worden. Wordt zo'n waarschuwing genegeerd is de moderator ( cq. beheerder ) gerechtigd het onderwerp te sluiten cq te verwijderen.
Het beheer van de site heeft het recht alle berichten te verwijderen, bewerken, verplaatsen en heeft het recht onderwerpen en fora te sluiten op het moment dat zij dit passend vindt. Dit eventueel zonder opgaaf van reden.
Het IP adres van je computer wordt bij elk bericht opgeslagen om het beheer van de site te vereenvoudigen. Verder bewaart het systeem cookies op jouw computer om voor jou bij te houden welke berichten je al hebt gelezen. Deze cookies bevatten geen gebruikersinformatie die in het profiel opgegeven wordt. Door deze voorwaarden te accepteren stem je er in toe dat bovenstaande gegevens bijgehouden worden. Deze en andere persoonsinformatie zullen niet bekend worden gemaakt aan derden, mits de voorwaarden overtreden worden.
Het e-mail adres dat je opgeeft wordt alleen gebruikt voor: het bevestigen van je account en wachtwoord, het verzenden van een nieuw wachtwoord als je jouw wachtwoord vergeet en om je op de hoogte te houden als er een nieuw bericht wordt geplaatst in een topic waarop jij je geabonneerd hebt.
Gebruik geen MSN taal of complete zinnen in hoofdletters. Gebruik gewoon Nederlands ( Belgisch), dit leest veel prettiger en daardoor kunnen we je beter begrijpen cq. helpen.
Wijzig je berichten niet achteraf, zodat het verloop van het topic niet meer te volgen is. Dus ook niet de complete inhoud van je bericht verwijderen.

Geen crossposting (meerdere keren hetzelfde bericht in de diverse hoekjes).
Privé berichten, privé mails evenals privé gegevens mogen niet openbaar gemaakt worden zonder toestemming van de auteur.
Spam verspreiden via het forum is niet toegestaan
Reclame maken en/of een link plaatsen naar andere hondenfora cq. sites is niet toegestaan.
Tenzij relevantie t.o.v. het onderwerp duidelijk is. Dit ter beoordeling van het beheer.
Indien blijkt dat er frequent op een negatieve manier gereageerd wordt, dit ter beoordeling van de beheerder, dan zal je account/ip adres afhankelijk van de ernst na 1 of 2 waarschuwingen voor 2 weken tot een maand op non-actief worden gesteld. Bij herhaling zal dit definitief geblokkeerd worden.
Mocht je tussentijds op een andere manier het forum bezoeken cq reageren gaat de periode van de blokkade opnieuw van start